Thursday, November 5, 2009

Pinga Mouvman peyizan nasyonal kongrè Papay kont yon pwojè diktati nan peyi a

Ayiti-Politik : Pinga Mouvman peyizan nasyonal kongrè Papay kont yon pwojè diktati nan peyi a

mèkredi 4 novanm 2009

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 3 novanm 2009

Papay 2 Novanm 2009

(Read the original article here)

Nou menm manm Kòdinasyon Nasyonal Mouvman peyizan nasyonal Kongrè Papay (Mpnkp), ki soti nan 9 kòdinasyon depatmantal, nan reyinyon òdinè nou nan Sant Lakay nan Papay, soti 31 oktòb pou rive 3 novanm 2009… Nan reyinyon sa a, nou te mete yon bon tan pou nou analize konjonkti politik peyi a.

Nan analiz sa a, men sa nou konstate :

1. Sitiyasyon mas peyizan yo, mas moun andeyò yo

Nou wè majorite moun andeyò yo vin pi andeyò chak jou. Leta bliye yo, abandone yo.

Nan anpil rejyon nan peyi a tankou Nòdwès, peyizan yo pa te janm wè lapli depi siklòn yo fini nan mwa sektanm ane pase jis rive nan mwa sektanm ane sa a. Sechrès detri tout jaden peyizan.

Se menm sitiyasyon an nan Nòdès, kote sechrès ap touye bèt.

Nan wo Latibonit, nan wo Plato santral, nan Limonad peyizan yo pèdi rekòt yo.

Kote ki pa gen sechrès tankou nan Sid, se inondasyon.

Pwoblèm anviwònman peyi a se yon katastròf.

Pouvwa Preval la travay sèlman ak kliyantèl politik li nan peyizanri a, sitou nan Latibonit. Si w pa nan Platfòm dezespwa a, ou pa ladan ; si w pa fè pati kliyantèl yon palmantè pouvwa a, ou pa ladan. Se wè òganizasyon peyizan yo wè pakèt traktè ki al kanpe nan lakou meri, nan lakou kay depite, kay senatè. Se wè òganizasyon peyizan yo wè patizan lespwa platfòm dezespwa a ap itilize semans ak zouti pou achte moun nan kanpay elektoral.

CNSA fè konnen grangou a fè yon ti bak. Noumenm k ap viv andeyò a, nou konstate peyizan yo grangou pi rèd. Pwodiksyon diri a fè yon ti monte nan Latibonit. Pwodiksyon pwa fè yon ti monte nan kèk zòn ak mwayen pouvwa a te bay patizan li yo. Majorite peyizan yo pa te janm benefisye anyen.

Byen Leta tounen byen yon sektè politik.

Pa gen anyen ki fèt pou pwoteje Basen vèsan yo, pa gen pwogram konsèvasyon sòl ak rebwazman. Pa gen pwogram kredi. Pa gen asistans teknik pou peyizan yo. Koze refòm agrè pa pale. Sa ki plis ap pale se bay tè peyi a pou plante jatrofa ak pou fè zòn franch. Pouvwa a vle bay miltinasyonal agwobiznis ak konplis yo nan peyi a yon bann tè ki kapab pwodui manje.

Prezidan Preval pa gen okenn politik devlòpman pwodiksyon agrikòl nasyonal. Li sèlman ap voye kèk bagay moute kèk kote nan peyi a ak kliyantèl politik li, ak palmantè ki mare nan pye tab pouvwa a.

2. Sitiyasyon politik peyi a

Sou plan politik, nou dekouvri danje yon diktati anonse pou 30 ane k ap vini yo. Pwojè sa a parèt pi klè chak jou.

Tout moun konnen jan Prezidan Preval te pwoklame prezidan peyi a an 2006. Li te konnen se pa popilarite ki te fè li prezidan. Li te rive fè tout pati politik, ki gen fòs nan palman an, fèmen bouch yo ak yon Ministè pou yo degaje yo. Klas politik la te fèmen bouch li sou sa Palè nasyonal ap fè.

Tout moun klè sou mannèv Prezidan Preval fè pou li kontinye kenbe KEP la anba kontwòl li pou li kapab fè dappiyanp sou chanm depite a ak lòt tyè sena a nan eleksyon k ap vini yo, pou li kapab brase konstitisyon an, nan sans enterè pouvwa pèsonèl li l ap chèche ranfòse ak plis vitès chak jou.

Prezidan Preval pase yon vitès siperyè nan reyinyon li fè ak 570 KASEK peyi a kote li chèche vire lòlòy yo ak tout kalite pwomès pou yo antre nan pati inik l ap kreye a.

Se yon endesans pou prezidan peyi a ap sèvi ak lajan leta pou li seye tabli yon diktati nan peyi a. Sa a, se yon manipilasyon inakseptab.

Prezidan Preval te rive vlope klas politik la nan farin, nan jan li te rive monte yon KEP ki anba kontwòl li. Konsèy Elektoral Preval la remèt nou eleksyon senatoryal nou soti viv la a.

Magouy elektoral yo pèmèt Preval pran kontwòl Sena Repiblik la. Nou kapab wè jan Senatè dezespwa yo voye Premye Minis lan ale. Se yon siy trè klè pou fè dappiyanp sou resous leta yo nan pwojè konsolidasyon diktati a.

3. Sou plan sosyal

Yon pakèt ti moun pa jwenn lekòl pou yo ale oubyen yo pa kapab peye lekòl.

Chak ane, yon pakèt jèn echwe nan bakaloreya. Yo pa anwo, yo pa atè. Sa ki rive pase yo, yo pa jwenn Inivèsite pou yo antre. Yo pa konnen ki sen pou yo rele.

Lamizè fè moun andeyò ale gonfle bidonvil nan Pòtoprens, ale travay kòm esklav nan Sendomeng. Anpil jèn tonbe nan delenkans, anpil tonbe nan fimen dwòg.

Ministè edikasyon nasyonal fè yon pakèt pwofesè travay san touche. Yo deside revoke yo san yo pa peye yo sa yo te dwe yo. Y ap fè presyon sou yo pou yo siyen yon papye ki di Leta pa dwe yo, apre yon ti monnen yo ba yo.

Prezidan Preval pran pozisyon kareman kont travayè yo, lè li anpeche yo touche yon salè minimòm 200 goud. Se domaj yon majorite palmantè kosyone yon desizyon terib konsa pou klas ouvriye a. Sa montre ki mòd politik sosyal pouvwa Preval la genyen. Yon politik sosyal anti pèp. Kout rèl MPNKP

Anfas gwo malè ki pandye sou peyi a, MPNKP ap lanse yon gwo kout rèl pou di tout òganizasyon peyizan yo, tout òganizasyon nan mouvman sosyal la, tout pati politik yo, tout pèp ayisyen an :

a) Pa pran nan kraponnay, nan gwo mannèv manipilasyon Prezidan Preval mete kanpe pou tabli yon pati politik inik. Se echèk total kapital Platfòm politik lespwa a, se paske lespwa tounen dezespwa ki fè y ap chèche fè yon lòt bagay.

b) Fè inite solid andedan òganizasyon peyizan yo pou dezespwa pa pote nou ale. Nou dwe bare tout pwojè anti demokratik.

c) Pati politik ki vle demokrasi yo dwe pran distans yo ak pouvwa Preval la tout bon. Yo dwe fè inite, sitou ant sa ki sanble yo, pou yo bare pwojè ditakti a nan voye mwens kandida posib nan eleksyon yo. Moun ki soufri maladi prezidantit yo dwe chèche trètman.

d) Fè mobilizasyon pou anpeche pouvwa a fèmen lekòl yo epi fè peye pwofesè yo.

e) Rete veyatif pou bloke tout eleksyon fo mamit nan tout kwen ak rakwen peyi a. Pèp la dwe ekzije eleksyon lib, onèt ak demokratik oubyen pa gen eleksyon ditou paske konplo diktati a p ap pase.

Pou Otantifikasyon : Chavannes JEAN-BAPTISTE, Pòlt Pawòll MPNKP

Pou MPNKP,

Depatman Nòdès : Alta Prophete

Depatman Nò : Doudou Pierre Festile

Depatman Latibonit : Viljean Louis

Depatman Nòdwès : Jean Volcy Louis Charles

Depatman Sant : Pierre Louis Dorelus

Depatman Lwès : Jean Volcy Louis Charles

Depatman Sid : Policard Joseph Verlain

Depatman Sidès : Janvier Pierre Oblin

Depatman Grandans : Pierre Dalinstry

Wednesday, November 4, 2009

Un regroupement paysan met en garde contre des velléités d’un projet antidémocratique

Haïti-Politique : Un regroupement paysan met en garde contre des velléités d’un projet antidémocratique

mercredi 4 novembre 2009

(Read the original article here)

P-au-P, 04 nov. 09 [AlterPresse] --- Le Mouvement paysan national du congrès de Papaye (Mpnkp) lance un cri d’alarme sur le danger de mise en place d’un projet antidémocratique par le pouvoir en place, au regard des derniers développements de la conjoncture nationale ayant abouti au vote de censure contre la première ministre Michèle Duvivier Pierre-Louis.

« Nous appelons toutes les organisations paysannes, les organisations du mouvement social, les partis politiques et la population à barrer la route à tout projet antidémocratique », déclarent les délégués paysans du Mpnkp dans 9 des 10 départements géographiques du pays (à l’exception des Nippes / Sud-Ouest) dans une synthèse analytique sur la conjoncture politique nationale, dont une copie a été acheminée à l’agence en ligne AlterPresse.

Attention aux actes d’intimidation et aux manœuvres de manipulation de la présidence en faveur de l’établissement d’un parti politique unique, avertissent les délégués paysans du Mpnkp, rattachant le plan du regroupement politique « Lespwa » (Espoir, qui avait soutenu la candidature de René Garcia Préval à la présidence en 2006) à « l’échec total de la plateforme politique Lespwa devenue désespoir ».

Le regroupement paysan invite les partis politiques démocratiques à se démarquer véritablement du président Préval, en rassemblant leurs forces au sein d’une coalition antidictatoriale pour l’envoi de moins de candidates et de candidats aux prochaines élections de 2010, mais en se soignant contre la maladie dite « présidentite ».

La population nationale est appelée à la vigilance contre la tenue d’élections non transparentes, mais pour l’organisation de compétitions électorales libres, honnêtes et démocratiques sur tout le territoire national.

« C’est une indécence et une manipulation inacceptable que le président de la république se sert des ressources publiques pour tenter d’établir une dictature dans le pays », soutiennent les délégués du Mpnkp en se référant aux promesses faites par Préval aux représentants de 570 conseils d’administration de sections communales (Casec), il y a quelques semaines, pour les porter à intégrer un parti unique en formation.

La façon, dont les sénateurs de Lespwa ont voté la motion de censure contre la première ministre Michèle Duvivier Pierre-Louis, est identifiée par le Mpnkp comme un signe très clair d’une volonté de mainmise sur les ressources de l’Etat dans le cadre d’un projet de consolidation d’une dictature.

« Dans le milieu paysan, surtout dans le département de l’Artibonite (Nord), le pouvoir de Préval œuvre seulement avec sa clientèle politique, laquelle utilise les semences et les outils agricoles pour se rattacher des partisans pour la prochaine campagne électorale », dénonce le regroupement paysan.

En dépit d’une légère augmentation dans la production de riz dans l’Artibonite et d’une réalité similaire dans la production d’haricots (pois) dans certaines zones, une majorité de paysans ne bénéficierait pas d’intrants agricoles, ni de tracteurs.

Une grande partie des paysans se trouve davantage mise à l’écart par l’Etat, notamment dans le Nord-Ouest, département géographique où une sécheresse, enregistrée depuis les cyclones de septembre 2008 jusqu’en septembre 2009, a détruit toutes les plantations paysannes.

La sécheresse affecte le bétail dans le Nord-Est. Les paysans ont perdu leurs récoltes dans le Haut-Artibonite, le Haut Plateau central et une partie du Nord comme Limonade. Quant au département géographique du Sud, ce sont les inondations qui frappent l’attention.

La situation environnementale d’Haïti tend à la catastrophe, s’inquiète le Mpnkp.

« Rien n’est fait pour protéger les bassins versants, il n’y a pas de programme de conservation de sols, ni de reboisement ni de crédit. Il n’y a pas non plus d’assistance technique aux paysans. On ne parle plus de réforme agraire. Ce qui a droit de cité, ce sont les plantations sur lesquelles est envisagée la culture de jatropha (plus connue en Haïti sous le nom de gwo metsiyen) pour l’implantation de zones franches », signalent les délégués paysans du Mpnkp, aux yeux de qui le pouvoir en place serait intéressé à « céder aux multinationales de l’agrobusiness des terres arables à forte productivité alimentaire » au lieu d’une politique de développement agricole national.

Lettre ouverte d’un groupe d’intellectuels et de professionnels haïtiens au président Leonel Fernandez

Lettre ouverte d’un groupe d’intellectuels et de professionnels haïtiens au président Leonel Fernandez

Son Excellence Dr. Leonel Fernández Reyna Président de la République Dominicaine

Monsieur le Président,

Suite aux traitements inacceptables dont ont été victimes des ressortissants haïtiens en République Dominicaine et à la campagne de haine orchestrée dans la presse par des secteurs et des personnalités publiques que l’on présente comme vos alliés, nous, intellectuels haïtiens issus pour la plupart des milieux médiatiques, intellectuels, universitaires et des droits humains, vous interpellons publiquement. Nous sollicitons de votre part, Monsieur le Président, une réaction qui puisse préserver la tranquillité de nos compatriotes ainsi que des relations harmonieuses entre nos deux pays.

Les récents événements ne sont pas, comme on a l’habitude de les qualifier, des situations exagérées par des groupes qui veulent voir Haïti et la République Dominicaine continuer leur cheminement en s’ignorant mutuellement, affectés par des relations tendues et anormales. Il s’agit désormais d’un ensemble de faits étalés sur toute l’année 2008 et qui font encore des victimes dans les rangs de citoyens haïtiens.

Nous sommes conscients de l’obligation pour notre pays de réguler son flux migratoire vers la République Dominicaine afin de ne pas dépasser un seuil gérable par les autorités dominicaines. Cependant, au regard des conventions internationales régissant la migration, les étrangers ont le droit à la protection des États où ils vivent, indépendamment de leur statut. La main-d’œuvre haïtienne apporte une contribution significative à l’économie dominicaine, même si, par intérêt, certains groupes refusent de le reconnaître. En une semaine, il y a eu près de soixante titres concernant la présence haïtienne dans les médias dominicains. Ce qui est symptomatique d’un problème de fond. La société dominicaine aurait eu une perception plus juste et bien meilleure des travailleurs haïtiens, si l’État dominicain acceptait de reconnaître publiquement leur mérite.

Compte tenu de ce contexte alarmant qui se dessine, nous sommes hautement préoccupés par la menace qui pèse désormais sur tout haïtien installé en territoire dominicain ou y séjournant temporairement. L’histoire mouvementée de nos deux pays et les faits sanglants qui l’ont marquée légitiment notre inquiétude et nous autorisent à faire preuve de vigilance face à ces signaux comme les prémices d’événements de bien plus grande ampleur.

Nous vous interpellons, Monsieur le Président afin que vous mettiez en branle un train de mesures visant à apaiser les tensions actuelles et à favoriser une meilleure compréhension entre les Dominicains et les Haïtiens vivant en République Dominicaine et que ces derniers puissent dûment bénéficier de la sécurité, de la protection de l’État et de ses institutions. Nous vous convions enfin à réactiver avec l’Exécutif haïtien, les mécanismes binationaux de coopération pour poser, dans la sérénité, tous les problèmes et contentieux non vidés entre nos deux pays. Une telle action permettra d’éviter la reproduction d’actes malheureux renvoyant à un passé que les Haïtiens comme les Dominicains voudraient voir révolu. Tâchons de construire un présent et de préparer un avenir qui soit profitable aux deux peuples.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos plus cordiales salutations.

Hérold Jean-François

Yanick Lahens

Patrice Dumont

Marvel Dandin

Suzy Castor

Sabine Manigat

Michel Hector

Odette Roy Fombrun

Jean-Claude Bajeux

Rosny Smarth (ancien premier ministre)

Guy Alexandre(ancin ambassadeur en R. Dominicaine)

Guy Pierre

Arnold Antonin

Sylvie Bajeux Wadestrandt

Jesi Chancy Manigat

Roody Edmé

Claude Moïse

Richard Mathelier

Gusti Clara Gaillard

Tony Cantave

Evelyne Margron

Gotson Pierre

Lyonel Trouillot

Pierre Manigat

Dominique Mathon

Karine Bouchereau

Rose-Myrlie Joseph

Rachelle Doucet

Matari Pierre

Marc-Antoine Louis

Tuesday, November 3, 2009

A few notes on the dismissal of Prime Minister Michèle Pierre-Louis

mardi 3 novembre 2009

A few notes on the dismissal of Prime Minister Michèle Pierre-Louis

By Michael Deibert

(Read the original article here)

It was said that during the reign of Jean-Jacques Dessalines - liberation icon, military dictator and “emperor” who ruled Haiti from 1804 until 1806 - a certain level of corruption was tolerated and dismissed with the phrase plumez la poule, mais ne la faites pas crier. Pluck the chicken, but make sure it doesn’t squawk. That tradition of corruption has been a woeful constant in Haiti’s political life since Dessalines was assassinated over 200 years ago.

Another chapter in the disregard for honesty and transparency that infuses the marrow of Haiti’s political class was written last week with the ouster of Haitian Prime Minister Michèle Pierre-Louis by a parliament dominated by the allies of Haitian President René Préval, who appointed Pierre-Louis to the position a little over one year ago.

Since she assumed office in September 2008, Pierre-Louis was probably more responsible than any other single individual in beginning to restore some level of confidence in Haiti’s government and in encouraging the stirrings of international investment in a nation of industrious but desperately poor people all-too-often written off as an economic basket case. During her tenure, the World Bank, the International Monetary Fund and the the Inter-American Development Bank collectively canceled $1.2 billion of Haiti’s debt, while the latter institution approved an additional $120 million in grants to aid Haiti to improve such sectors as infrastructure, basic services and disaster prevention.

Having previously led FOKAL, a civil society group supported by businessman and philanthropist George Soros’ Open Society Institute, Pierre-Louis was well-regarded both at home and abroad for her personal incorruptibility, and displayed a surprisingly adroit political touch on the international diplomatic stage.

That being the case, one might then ask why Haiti's senate, dominated by partisans of Préval’s LESPWA political current, chose this moment to oust Pierre-Louis under the almost-laughable rationale that, in her year in office, she had not solved the problems caused by two centuries of what Haitian writer Frédéric Marcelin in 1904 called “civil strife, fratricidal slaughters, social miseries, economic ignorance and idolatrous militarism.”

With the ouster of Pierre-Louis spearheaded by such LESPWA stalwarts as Senators Joseph Lambert and Jean Hector Anacasis, and with René Préval himself remaining publicly silent as the plot to remove his Prime Minister came to its inevitable and absurd conclusion, there appears to be an explanation as simple as it is depressing for removing Pierre-Louis at a moment when Haiti finally appeared to be gaining some international credibility: The Prime Minister was standing in the way of some powerful people making quite a lot of money.

Government insiders speak darkly about millions of dollars in aid money being siphoned off via the Centre National des Equipements, a body established by the Préval government to aid in Haiti’s efforts at reconstruction after a trio of hurricanes killed at least 600 people last year and further devastated the country's already fragile infrastructure. The machinations of the Groupe de Bourdon, a cabal of allegedly corrupt businessmen with firm roots in Haiti’s elite who have the president’s ear, are also mentioned as culprits. Many of the leaders of the drive to oust Pierre-Louis in Haiti’s senate are also individuals around whom allegations of corruption - and worse - have swirled for many years.

Pierre-Louis’ assertion to me when I interviewed her in Haiti this past summer that “chaos is good for a few sectors” and that Haiti's political system would reject anyone who would not allow themselves to be corrupted now appears to have been prophetic [1].

After his return to office in 2006, René Préval succeeded, against all the odds, in bringing relative peace to Haiti after years of bloodshed, something for which he should be lauded in no uncertain terms. However, the weight of corruption, along with a tradition of impunity, is continuing to strangle Haiti under his watch, and the ouster of Michèle Pierre-Louis is a worrying sign for Haitians who have long sought in vain for decent leaders who would build a government responsive to the nation’s poor majority.

The fact that Pierre-Louis’ replacement, Jean Max Bellerive, served in the personal cabinets of both Jean-Marie Chérestal and Yvon Neptune, Prime Ministers during the 2001-2004 tenure of Jean-Bertrand Aristide, an era that was marked by both widespread corruption and political violence, is cause for further concern. Bellerive has more than once been described to me with the rather nasty Kreyol phrase se yon ti poul ki mare nan pye tab yo, an allusion to someone who essentially does whatever they are told.

So the forces of disorder have won this latest round in Haiti. No doubt Haiti’s parliamentarians and perhaps even Préval himself are congratulating themselves at their cleverness, with the country’s corrupt bourgeois no doubt equally thrilled to now have a government with a popular base that will more or less allow them to continue unmolested with their nefarious activities.

But, as Haiti’s politicians strut around in expensive suits and travel over decaying roads in SUVs with impressive armed escorts, they seem not to realize that they should take no pride to occupy the position that they occupy with their country in such a state, a fact that remains equally true for many of Haiti’s economic elites.

Since the deployment of an international peacekeeping mission in Haiti in February 2004, almost 50 members of the United Nations mission in the country and thousands of Haitian civilians have lost their lives to political violence, criminal banditry and environmental catastrophes whose severity is directly linked to the inability of the country’s political class to create some semblance of a state to serve its people. This despite the presence of 7 UN missions to Haiti over the last two decades. Haiti’s long-suffering people deserve better than the country successive generations of leaders have bequeathed to them.

In his finest novel, 1955’s Compere General Soleil, Haiti greatest novelist, Jacques Stephen Alexis (who would be slain by agents of dictator François Duvalier in 1961), wrote of the journey of a pair of Haitians home from near-slavery in the neighboring Dominican Republic that “the closer they came to the promised land, the more they felt the net tightening around them.”

The net of corruption has been tightening around Haiti for far too long, and one hopes that those remaining honest people in Haiti’s political and business sectors, and Haiti’s genuine friends abroad, may find the tools to cut free that confining web that has succeeded in almost choking the life of the country that once taught the world so much about freedom.

Michael Deibert is the author of Notes from the Last Testament: The Struggle for Haiti. His blog can be read here.

[1] "The Elites Are Like a Huge Elephant Sitting on Haiti," Michael Deibert interviews Haitian Prime Minister Michèle Pierre-Louis, 3 July 2009, Inter Press Service